Aktuality
CZ > Aktuality

Aktuality

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56] 

( 14.05.2009 )
Dne 20.5. 2009 se v Pirně uskute?ní třetí zasedání Lokálního řídícího výboru Euroregionu Elbe/Labe FMP Cíle 3. Úkolem programu je podpora přeshrani?ní spolupráce formou malých projektů.Více...
( 12.05.2009 )
„Prague Ska Conspiracy“ & „Apparatschik“ rocková hudba 16. 5. v Pirně

Dne 16. května 2009 se na náměstí (Pirnaer Marktplatz) uskute?ní již po sedmé tzv. „Trh kultur“. Jako v uplynulých letech bude mnoho k vidění a poslechu, jak pro mladé, tak i starší generaci. Organizace „Akce ob?aská odvaha“ (něm. Aktion Zivilcourage) pořádá ve spolupráci s Městským úřadem v Pirně a dalšími partnery také v tomto roce pestrou slavnost, která má ukázat to, že Pirna je místo pro kulturní mnohotvárnost a otevřenost vů?i zahrani?í.Více...
( 16.04.2009 )
Leibnitzův ústav pro ekologický územní rozvoj v Dráž?anech srde?ně zve všechny zájemce do Prahy na sympozium „Pespektivy rozvoje německo-polsko-?eského pohrani?í – potenciály a strategie“, které se koná v úterý 12. května 2009.Více...
( 13.04.2009 )
Na zasedání Odborné pracovní skupiny Doprava Euroregionu Elbe/Labe město Dráždany představilo nově zpracovaný materiál možného parkování autobusů v Dráždanech.Více...
( 31.03.2009 )
Zemské hlavní město Dráž?any vypracovalo spole?ně s partnery z oblasti průmyslu, podnikatelské sféry a dopravy s podporou sousedních obcí a okresů Plán města Dráž?any a blízkého okolí jako projekt v rámci Plánu ?istoty ovzduší.Více...
( 22.03.2009 )
V pátek 17. 4. 2009, od 9:30 do 15:30 hod. se ve spolupráci se Správami chráněných území Česko-saského Švýcarska koná jednodenní pásmo odborných přednášek: KONAT A PONECHAT- Z?SADY PÉČE O LES V CHR?NĚN?CH ÚZEM?CH ČESKO-SASKÉHO ŠV?CARSKAVíce...
( 13.03.2009 )
Pod názvem „Natura 2000 a přeshrani?ní krajinný rozvoj" se uskute?ní dne 25. března 2009, od 10.00 do 16.30 hod, v Ústí nad Labem zahajovací konference k projektu „Zelená síť Krušné hory". Lead-partner projektu - Dráž?anský spolek Ústavu pro ekologický územní rozvoj (Leibnitz- Institut für ökologische Raumentwicklung e.V.) spolupracuje na záměru s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Zahajovací konference poskytne informace o aktuálních aspektech Natura 2000 z evropské, národní a regionální perspektivy a zdůrazní spojení ochrany přírody a rozvoje venkova. Budou představeny cíle a úlohy projektu “Zelená síť Krušné hory?, o nichž budou diskutovat přítomní experti, zejména zástupci úřadů, výzkumných institucí a svazů.Více...
( 06.03.2009 )
Grüne Schule grenzenlos e.V. pořádá ve dnech 25.-27. března 2009 ?esko-německý mediální seminář pro odborníky v práci s mládeží, vedoucí skupin mládeže a zájemce o práci s médii. Cílem semináře je rozšíření prostoru pro ?innosti týkající se mezinárodních prací na projektu. Na semináři budou spole?ně pracovat ?esko-něme?tí partneři a budou spole?ně vyrábět fotky a filmy.Více...
( 27.02.2009 )
Rada Euroregionu Labe ur?ila termín konání XIX. Sněmu EL na 24.3. 2009 v Ústí nad Labem.Více...
© 2008 WebActive s.r.o.