Aktuality
CZ > Aktuality > Kulturní pas

Kulturní pas EUROREGIONU ELBE/LABE

Kulturní pas Euroregionu Elbe/Labe je ur?en pro návštěvníky z celé ČR mířící do německé ?ásti Euroregionu Elbe/Labe ?i Euroregionu Krušnohoří. Zahrnuje  desítky kulturních zařízení na saské straně obou euroregionů a umožňuje vlastníkům po předložení až 50 % slevu ze vstupného.

Cena 1 ks je 30,- K? a pas platí po celý aktuální kalendářní rok.

Kulturní pas EEL lze zakoupit ve vybraných informa?ních centrech a na jiných místech po celém Ústeckém kraji (viz seznam níže, úplně na konci webové stránky).


Dále je možné pasy zaslat na dobírku (cca 80,- K? - viz aktuální ceník České pošty). Také lze využít úspornější variantu a to bezhotovostní platbu předem na náš ú?et a následné zaslání pasů na Vámi uvedenou adresu (cena za doporu?ené zaslání 47,- K?/zásilka - viz ceník za doporu?ené psaní ČP ZDE ).

Kulturní pas EEL není možné zaslat v elektronické podobě.

- ?íslo BÚ pro platbu předem: 41338411/0100 (Komer?ní banka), ?ástka: 47,- K? za poštovné + ?ástka za pasy, do popisu pro příjemce uvést jméno a po?et pasů
- po uskute?nění převodu prosíme o zaslání emailu s adresou, kam mají být pasy zaslány

Pas je prodáván nevyplněný, tzn. že před použitím si každý sám vyplní požadované údaje na titulní straně pasu, teprve poté je pas platný!

V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit!

Kontakt:

  • Linda Truong

sekretariát Euroregionu Labe
Velká Hradební 2
400 01 Ústí nad Labem
Tel.:  +420 411 198 002 

Email: linda.truong@euroregion-elbe-labe.eu

  

Seznam institucí poskytujících slevu:

Stadt Dresden / město Dráž?any:
1. Gemäldegalerie Alte Meister/ Galerie starých mistrů + Mathematisch-physikalischer Salon/ Matematicko-fyzikální salon + Porzellansammlung/ Sbírka Porcelánu    (Zwinger)*
2. Gemäldegalerie Neue Meister/ Galerie nových mistrů + Skulpturensammlung/ Sbírka soch (Albertinum)+ Kunst von der Romantik bis Gegenwart/ Umění romantismu do sou?asnosti (Albertinum)*
3. Neues Grünes Gewölbe/ Nová zelená klenba + Turckische Cammer/ Turecká komora + Kupferstich Kabinett/ Kabinet mědirytin + Rüstkammer/ Zbrojnice + Münzkabinett/ Kabinet mincí + Hausmannsturm/ Hausmannova věž (Residenzschloss)*
4. Kunstgewerbemuseum Schloss Pilnitz – Muzeum umění na zámku v Pilnitz*
5. Landesmuseum für Vorgeschichte – Zemské muzeum prehistorie
6. Staatliches Museum für Tierkunde – Státní muzeum zoologie
7. Stadtmuseum Dresden – Městské muzeum Dráž?any
8. Verkehrsmuseum Dresden – Dopravní muzeum
9. Museum zur Dresdner Frühromantik – Muzeum dráž?anské rané romantiky
10. Militärhistorisches Museum – Vojensko-historické muzeum
11. Kraszewski- Museum – Kraszewského muzeum
12. Deutsches Hygienemuseum – Německé muzeum hygieny
13. Technische Sammlungen Dresden – Technické sbírky
14. Heimat- und Palitzschmuseum Prohlis – Vlastivědné a Palitzschovo muzeum v Prohlis
15. Leonhardi- Museum - Leonhardiho muzeum
16. Kunsthaus Dresden Städtische Galerie für Gegenwartskunst – Dům umění-Městská galerie
      sou?asného umění
17. Carl Maria von Weber Museum - Muzeum Carl Maria von Webera
18. Schillerhäuschen – Schillerův domek
19. Festung Dresden – Pevnost Dráž?any
20. Städtische Galerie Dresden – Městská galerie Dráž?any
21. Museum für sächsische Volkskunst mit Puppentheatersammlung – Muzeum saského
      lidového umění se sbírkou loutek (Jägerhof)*

(*spolu s "Historickou zelenou klenbou (Residenzschloss)", "Uměleckou knihovnou", na které se však sleva v rámci pasu nevztahuje, tvoří "Státní umělecké sbírky Dráž?any" - www.skd.museum)

Pro více informací o jednotlivých muzeích doporu?ujeme použít trojjazy?ný portál www.museum-euroregion-elbe-labe.eu.


Landkreis Meißen / okres Míšeň:
1. Barockschloss – Barokní zámek Moritzburg
2. Karl-May- Museum – Muzeum Karla Maye Radebeul
3. Albrechtsburg Meißen – Hrad Albrechtsburg Míšeň


Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge / okres Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří:
1. Festung – Pevnost Königstein
2. Stadtmuseum – Městské muzeum Pirna
3. Schloss – Zámek Weesenstein
4. Burg – Hrad Stolpen
5. Richard-Wagner-Museum – Muzeum Richarda Wagnera Graupa
6. Museum Friedrich Gottlob Keller – Muzeum Friedricha Gottloba Kellera Krippen
7. Heimatmuseum – Vlastivědné muzeum Bad Schandau
8. Botanischer Bonsaigarten – Botanická zahrada bonsaí Pirna-Zuschendorf
9. Pflanzengarten und Heimatmuseum Wehlen - Botanická zahrada a Vlastivědné muzeum Wehlen
10. Robert-Sterl-Haus – Dům Roberta Sterla Naudorf
11. Historische Sammlungen im Gesundheitspark – Historické sbírky ve Zdravotnickém parku - výstava lékařství Bad Gottleuba
12. Sebnitzer Kunstblumen- und Heimatmuseum „Prof. A. Meiche“ – Sebnitzké muzeum umělých
     květin a vlastivědné muzeum Prof. A. Meicheho
13. Felsenbühne – Skalní jeviště Rathen
14. Pflanzengarten - Botanická zahrada Bad Schandau
15. Nationalparkzentrum Sächsische Schweiz – Informa?ní středisko Národního parku Saské
      Švýcarsko Bad Schandau
16. Lohgerber- , Stadt- und Kreismuseum – Muzeum koželužství, městské a okresní muzeum Dippoldiswalde
17. Bergbaumuseum – Muzeum hornictví Altenberg
18. Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein – Muzeum Východního Krušnohoří zámek Lauenstein
19. Museum Huthaus – Muzeum Huthaus (hornictví) Zinnwald
20. Vereinigt Zwitterfeld zu Zinnwald – Návštěvní
     důl Vereinigt Zwitterfeld
21. Georgenfelder Hochmoor Zinnwald – Rašeliniště Zinnwald
22. Städtische Kunstsammlung – Městské umělecké sbírky Freital
23. Deutsches Stuhlbaummuseum – Muzeum výroby židlí Rabenau/Sachsen

24. Barockgarten Gorßsedlitz/ Barokní  zahrada Gorßsedlitz

Volný vstup do všech městských muzei a galerií každý pátek (kromě svátku) od 12 hodin.
Patří k nim:
Stadtmuseum im Landhaus, Städtische Galerie Dresden - Kunstsammlung, Technische Sammlungender Stadt Dresden, Kügelgenhaus - Museum der Dresdner Romantik, Kraszewski-Museum, Carl-Mariavon-Weber-Museum, Heimat- und Palitzschmuseum Prohlis, Kunsthaus-Dresden, Leonhardi-Museum, Schillerhäuschen.

Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří:

1. Bergbaumuseum Oelsnitz
2. Gellert-Museum-Hainichen
3. Museum Olbernhau
4. Museum Saigerhütte Olbernhau
5. Informa?ní centrum lázeňské město Oberwiesenthal - prohlídky města s průvodcem
    a sleva na ErzgebirgsCard

Distribuce Kulturních pasů:

Prodejní místa Kulturních pasů EEL 2020 se budou průběžně aktualizovat. Děkujeme za pochopení! [akt. 21.2.2020]

okres Teplice:


Turistické informa?ní centrum Teplice - Benešovo náměstí 840/5, 415 01 Teplice

Informa?ní turistické centrum Osek - Rooseveltova 1, 417 05 Osek

Informa?ní centrum Bílina - Březanská 50/1, 418 01 Bílina

okres Ústí nad Labem :

Informa?ní středisko Ústí nad Labem (Palác Zdar) - Mírové náměstí 1/1, 400 01 Ústí nad Labem

okres Dě?ín:

Turistický informa?ní centrum Dě?ín - knihovna, Karla Čapka 1441/3, 405 02 Dě?ín

Městská knihovna Varnsdorf, Otáhalova 126, 407 47 Varnsdorf

Městské informa?ní centrum Česká kamenice, Náměstí míru 22 , 407 22 Česká Kamenice

okres Litoměřice:

Informa?ní a dopravní centrum Podřipska, Arnoštova 88, 413 01 Roudnice nad Labem.

Euroregion Krušnohoří:

probíhá aktualizace údajů

v Německu:

probíhá aktualizace údajů

© 2008 WebActive s.r.o.