Aktuality
CZ > Aktuality > 6th TASK FORCE CROS...

6th TASK FORCE CROSS...

Pozvánka (EN)
Program (EN)
Praktické informace (EN)
Logo AGEG
Logo Kreatives Sachsen 

Kultura ve venkovským hrani?ním prostoru - šance?!

Euroregion Elbe/Labe zve spole?ně s Asociací evropských hrani?ních regionů (AGEG) a Saským zemským svazem kultury a kreativního průmyslu na 6. přeshrani?ní konferenci kultury  dne 25. až 27. dubna 2018 v Dráž?anech a  Řehlovicích.

Umění a kultura mají moc vytvářet mosty mezi národními hranicemi a mají tudíž zvláštní význam pro všechny hrani?ní regiony. Přesto se v toto propojování nedaří . Jak bys se v takových místech mělo kultuře a umění dařit? Odkud by měly přicházet kulturní nabídky? Kdo by je měl využívat? Jak by mohli kreativní jedinci být přilákaní do regionu?

Na první pohled je zřejmé , že hrani?ní regiony mají špatné předpoklady pro aktivní kulturní život. Avšak hrani?ní regiony disponují také potenciálem: k dispozici je celá řada zajímavých budov, cenově dostupnější než v hlavních centrech, volný prostor, blízkost přírody a ?istý vzduch... a především blízkost minimálně dvou kultur. Ale jak využít tuto šanci?

Toto je tématem 6. přeshrani?ní konference kultury, která se koná 25. až 27. dubna 2018 v Euroregionu Elbe/Labe  (v Dráž?anech a  Řehlovicích). Cílem je výměna zkušeností a znalostí aktéru z hrani?ních regionů a vytvoření aktivního propojení.

Pozvánka zde.

Program

Ve?er 25. dubna za?ínáme setkání ú?astníků na kulturním fóru Eurocities, které se sou?asně koná v Dráž?anech.

Druhý den za?íná jízdou autobusem do Řehlovic v ?eské ?ásti Euroregionu. Kulturní centrum Řehlovice, které sídlí ve starém šarmantním statku je perfektním příkladem využití starých venkovských budov na kulturní ú?ely. V první ?ásti zasedání se uskute?ní paralelní workshopy s diskuzí o možnostech kultury v hrani?ním venkovským prostoru zaměřením na zdroje a potenciály. Následovat bude diskuze o praktických tématech jako jsou: financování, byrokracie, oslovení publika. Paralelně k obou zasedání proběhnou ještě dva workshopy ke konkrétnímu plánování projektu. V průběhu jednání budou mít ú?astníci velký prostor k diskuzi a výměně zkušeností. Ve?er mají ú?astníci možnost volby navštívit blízké historické město Litoměřice a nebo strávit ve?er v Dráž?anech.

Na konec v pátek představíme a zároveň prodiskutujeme výsledky a závěry workshopu. Na závěr představí město Dráž?any kandidaturu na Evropské hlavní město kultury. Kandidaturu obsahuje také silné zapojení okolního regionu v?etně Čech.

Podrobný program se všemi informace naleznete zde.

Praktické informace

Soubor praktických informací k příjezdu, ubytování a víkendovém možnostem v Dráž?anech naleznete Zde.

Z technických důvodu probíhat workshopy probíhat v anglickém jazyce. Přesto se budeme snažit ú?astníky posadit vedle sebe tak, aby si eventuálně vzájemně mohli jazykově vypomoci. Prosíme sdělení:

-zda jste ochotni pomoci ostatním v průběhu workshopu a v jaké kombinaci ře?í s angli?tinou.

-zda chcete sedět vedle někoho, kdo by vám mohl pomoci a v jaké ře?i.

Tyto informace můžete zadat při registraci.

Registrace

Registrace online na https://goo.gl/forms/NInLqPhbebgXBk9L2.

© 2008 WebActive s.r.o.