Aktuality
CZ > Aktuality

Aktuality

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56] 

( 31.05.2012 )
Koopera?ní rozhovory se zástupci saských firem z oblasti potravinářského průmyslu
Uzávěrka přihlášek 6. ?ervna 2012

V rámci spolupráce se Spole?ností na podporu hospodářství Saska - Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH - organizuje Česko-německá obchodní a průmyslová komora koopera?ní rozhovory mezi ?eskými a saskými firmami z oblasti potravinářství.Více...
( 31.05.2012 )
06.06-02.09.2012 - Collegium Bohemicum, Ústí nad Labem

„Svoboda a láska“, tak nazvali kurátoři Collegia Bohemica a pražského Muzea Montanelli kulturní událost letošního léta: Výstavu, která přináší jedine?ná umělecká díla z majetku Centra pronásledovaného umění (Zentrum der verfolgten Künste) v německém Solingenu – výtvarná a literární díla strhující výpovědi a zneklidňující krásy, umění pramenící z katastrofy 20. století.Více...
( 31.05.2012 )
10.06.-29.07.2012

Festival Uprostřed Evropy - Mitte Europa vstupuje letos do třetího desetiletí.Více...
( 14.05.2012 )
Uzávěrka: 31.05.2012

Do 31. května lze podávat návrhy na nositele Umělecké ceny ?esko-německého porozumění 2012.Více...
( 14.05.2012 )
Uzávěrka přihlášek 18. května 2012

Česko-německá obchodní a průmyslová komora a TPA Horwath Vás 23.5.2012 srde?ně zvou na odborný seminář, který se koncentruje na daňové otázky a aspekty sociálního a zdravotního pojištění jak zahrani?ních zaměstnanců pracujících v ČR, tak spole?ností, které tyto zaměstnance zaměstnávají.Více...
( 11.05.2012 )
Další zasedání Odborné pracovní skupiny pro regionální rozvoj Euroregionu Elbe/Labe se uskute?nilo ve středu, dne 09. května 2012, od 10:00 hodin na Zemském úřadu okresu Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří/Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge v Pirně.Více...
( 03.05.2012 )
Zasedání Odborné pracovní skupiny pro ochranu životního prostředí Euroregionu Elbe-Labe se konalo ve středu, 2. května 2012, od 10:00 hodin na Fakultě životního prostředí UJEP Ústí nad Labem.Více...
( 03.05.2012 )
Již šest měsíců pracuje dráž?anské centrum CIMTT pro výrobní techniku a organizaci Technické univerzity a univerzita J.-E.-Purkyně v Ústí nad Labem spole?ně na projektu Ziel3/Cíl 3 „Inpok - Inova?ní potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti ?esko-saského pohrani?í“.Více...
( 29.04.2012 )
Lokální řídící výbor Euroregionu Elbe/Labe schválil více než 160.427 Euro pro ?esko-saské projekty

V rámci zasedání ?esko-německého Lokálního řídícího výboru Euroregionu El-be/Labe, které se uskute?nilo v pátek 27. dubna 2012 v Centru setkávání v Dolní Poustevně (bývalý evangelický kostel), bylo v rámci programu Cíl 3 pozitivně rozhodnuto o podpoře 10 přeshrani?ních malých projektů s celkovým objemem dotace přibl. 160.427 euro.Více...
( 25.04.2012 )
Povědomí o existenci přeshrani?ní spolupráce mezi Saskem a Českou republikou a EUROREGIONEM ELBE/LABE vzrostlo v posledních deseti letech z 10% až na 60%. Tuto skute?nost ukazují empirické průzkumy veřejného mínění prováděné Technickou univerzitou v Dráž?anech a Univerzitou v Ústí nad Labem.Více...
© 2008 WebActive s.r.o.