Informace
CZ > Informace > Muzeální portál Euroregionu Elbe/Labe

Internetový portál muzeí v EEL

Projekt internetového muzeálního portálu EEL realizovaly spole?ně Zemské hlavní město Dráž?any a Euroregion Elbe/Labe za finan?ní podpory projektu Spole?ného fondu malých projektů EEl z programu EU Cíl 3 na podporu přeshrani?ní spolupráce mezi ČR a Saskem.
Muzeální portál Euroregionu Elbe/Labe obsahuje on-line informace o téměř 99 institucích (muzea, historické knihovny, hrady,  zámky, zoologické a botanické zahrady aj.) na ?eské i saské straně EEL. Samozřejmostí jsou na portálu informace v ?eské, německé a anglické verzi. 

© 2008 WebActive s.r.o.