Informace
CZ > Informace > Silni?ní předpisy a důležitá telefonní ?ísla

Silni?ní předpisy a důležitá telefonní ?ísla

Euroregion Elbe / Labe Německo Česká republika
  Dálnice
km/h
Mimo obec km/h V obci
km/h
Dálnice
km/h
Mimo obec
km/h
V obci
km/h
Osobní vůz 130
(doporu?.)
100
(< 2,8 t)
50 130* 90 50
Osobní vůz s přívěsem 80 80 50 80 80 50
Nákladní vůz, autobus 80
(100)**
80 50 110
(< 3,5 t)
90
(< 3,5 t)
50
Nákladní vůz s/bez přívěsu 80 60
(> 7,5 t)
50 80
(> 3,5 t)
80
(> 3,5 t)
50
Krizová ?ísla        
Policie 112 110 112 158 / 156
Hasi?i 112 150
Zdrav.záchranná služba 112 155
Asisten?ní služba   0 18 02/ 22 22 22   1240, 1230
* u městských dálnic a rychlostních silnic 110 km/h
** autobusy s povolením


Informace na téma silní?ní doprava v ČR najdete na trojjazy?ném internetovém portálu České dálnice.

Zde jsou souhrnné informace o dopravě v SRN.

Zimní pneumatiky v ČR v zimě

Od 1.11.2011 platí v ČR povinnost zimních pneumatik. Předpis v ČR nařizuje řidi?i, že od po?átku listopadu do posledního březnového dne je povinen přezout na zimní pneumatiky, pokud se na silnici nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. K tomu také tehdy, lze-li vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že během jízdy může za?ít sněžit ?i mrznout. V zimním období se tedy tento stav dá předpokládat, doporu?ujeme důrazně přezout na zimní pneumatiky v?as. V případě nesplnění této povinnosti hrozí řidi?i pokuta 2000 K?.

Zákonný limit hladiny alkoholu v Německu

Maximální limit alkoholu v krvi řidi?e osobních vozidel ?iní 0,5 promile. Avšak pro mladé řidi?e do 21-ti let nebo za?ínající řidi?e (držitelé řidiského průkazů měně než 2 roky), je zakázan jakýkoliv obsah alkoholu v krvi. Toto nařízení se vztahuje i na zahrani?ní řidi?e. Policie může vyžadovat dechovou zkoušku na alkohol, pokud má podezření na alkohol v krvi. Řidi? může odmítnout, ale pak je povinen podstoupit krevní test na přítomnost alkoholu v krvi.

 

 

© 2008 WebActive s.r.o.