Informace
CZ > Informace > Minislovní?ek

Minislovní?ek

K překonání jazykových bariér v sousední zemi jsme pro Vás připravili dvojjazy?ný minislovní?ek.

Tento slovní?ek si můžete stáhnout zde.

Deutsch

Česky

Grußformeln und Höflichkeit

Forma pozdravu a zdvořilost

Hallo!

Ahoj!

Guten Tag!

Dobrý den!

Guten Morgen!

Dobré ráno!

Guten Abend!

Dobrý ve?er!

Auf Wiedersehen!

Na shledanou!

bitte

prosím

Danke

děkuji

Pardon.

Pardon.

Entschuldigung / Verzeihung

Promiňte

 

 

Nützliches

Užite?né

Ja / Nein

Ano / Ne

Wie geht es Dir / Ihnen?

Jak se máš / máte?

Mann / Frau

Muž / žena

Wie bitte?

Co prosím?

Danke gut.

Děkuji , dobře.

Danke, es geht so.

Děkuji, jde to.

Ich verstehe nicht.

Nerozumím.

Ich kann kein Tschechisch.

Neumím ?eštinu.

Verzeihen Sie, was haben Sie gesagt?

Promiňte, co jste říkal?

Ich brauche einen Dolmetscher.

Potřebuji tlumo?níka.

Auf die Gesundheit!, Prost, Gesundheit!

Na zdraví!

Ich weiß nicht.

Nevím.

Ich bin ...

Jsem...

Ich heiße ...

Jmenuji se ...

Es freut mich.

Těší mě.

Das ist ...

To je...

Wie viel kostet es?

Kolik stojí?

Wo ist hier bitte ...

Kde je tady prosím ...

... Bank / Wechselstube / Post / Tankstelle?

...banka / směnárna / pošta / benzinová pumpa?

Wie spät ist es?

Kolik je hodin?

Hilfe! / Achtung!

Pomoc! / Pozor!

Ich hätte gern… / Ich möchte...

Chtěl(a) bych...

Schreiben Sie mir das bitte auf!

Napište mi to prosím!

Zahlen bitte!

Zaplatit prosím!

Meine Telefonnummer ist ...

Moje telefonní ?íslo je...

Ich mag dich. Ich liebe dich. Mám tě rád. Miluji tě.

 

 

Zahlen

Čísla

Eins

Jeden

Zwei

dva

Drei

tři

Vier

?tyři

Fünf

pět

Sechs

šest

Sieben

sedm

Acht

osm

Neun

devět

Zehn

deset

 

 

Wochentage

Pracovní dny

Montag

pondělí

Dienstag

úterý

Mittwoch

středa

Donnerstag

?tvrtek

Feitag

pátek

Samstag

sobota

Sonntag

neděle

 

 

Monate

Měsíce

Januar

Leden

Februar

únor

März

březen

April

duben

Mai

květen

Juni

?erven

Juli

?ervenec

August

srpen

September

září

Oktober

říjen

November

listopad

Dezember

prosinec

© 2008 WebActive s.r.o.