Region
CZ > Region

Region

Euroregion Elbe/Labe se nachází v ?esko-německém pohrani?í. Na ?eské straně zaujímá ?ást severo-západních Čech, na německé straně Saské Švýcarsko a ?ásti Horního Polabí a východních Krušných hor.

Schrammsteinmassiv mit Regenbogen (Foto: Frank Richter, Bad Schandau; Quelle: Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V.)

© 2008 WebActive s.r.o.