Projekty
CZ > Projekty

Projekty

Od roku 1992 bylo na území EEL realizováno více jak 1000 projektů v celkové hodnotě více jako 170 milionů €. Z toho podpora Evropské unie ?inila 90 milionů €.

Na těchto stránkách naleznete informace k již uskute?něným projektům.

© 2008 WebActive s.r.o.