Aktuality
CZ > Aktuality

Aktuality

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56] 

( 03.06.2010 )
Dne 2. ?ervna 2010, se uskute?nilo v oboře Východního Krušnohoří v Geisingu - Hartmannmühle první zasedání Odborné pracovní skupiny pro rozvoj hospodářství a cestovní ruch Euroregionu Elbe/Labe.Více...
( 31.05.2010 )
Informa?ní středisko Národního parku Saské Švýcarsko (Nationalparkzentrum) zve v neděli 13.6.2010 do Národního parku Saského Švýcarska na exkurzi se strážcem zdejší správy.Více...
( 31.05.2010 )
Informa?ní středisko Národního parku Saské Švýcarsko (Nationalparkzentrum) zve ve středu 2.6.2010 v 19 hod. na populárně-nau?nou přednášku o obyvateli klidných roklí severní ?ásti Českosaského Švýcarska.Více...
( 31.05.2010 )
Dne 7. ?ervna 2010 v Dráž?anech se koná trojstranná konference s názvem „Volný pohyb pracovníků v EU od r. 2011 - nastavení podmínek v Trojzemí pro mobilitu za spravedlivých podmínek“. Německý odborový svaz DGB region Sasko zve k diskusi na toto téma se saským ministerským předsedou Stanislawem Tillichem a s aktéry působícími na trzích práce v severních Čechách, Sasku a Dolním Slezsku.Více...
( 31.05.2010 )
Správy Národních parků České a Saské Švýcarsko slavily minulý pátek, 28. května 2010 v Kulturním domě „ Am Stadtpark“ Bad Schandau svá výro?í založení.Více...
( 27.05.2010 )
Mezinárodní parlamentní stipendium (IPS)

Když pocházíte ze střední, jižní a jihovýchodní Evropy, Francie, Izraelu nebo USA, tak máte na to jedine?nou příležitost pomocí programu "Mezinárodní parlamentní stipendium (IPS)".Více...
( 25.05.2010 )
5. ?ervna 2010

Letiště Dresden International připravilo na sobotu 5. ?ervna "Velký cestovní den" pro hosty z České republiky.Více...
( 25.05.2010 )
Lokální řídící výbor Euroregionu Elbe / Labe schválil cca 159.270 Euro pro ?esko-německé záměry

V pátek, dne 21. května 2010, na zasedání ?esko-německého Lokálního řídícího výboru Euroregionu Elbe/Labe v Ústí nad Labem bylo rozhodnuto o dalších přeshrani?ních malých projektech v rámci Programu Cíl 3.Více...
( 18.05.2010 )
Přihlášky nejpozději do konce ?ervna 2010

Německý spolek Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. - Landesverband Sachsen v Dráž?anech organizuje od 31.7.-17.08.2010 mezinárodní setkání mládeže pro 30 mladistvých z cirka 10 evropských zemí.Více...
( 07.05.2010 )
14. – 30.5.2010

Již tradi?ně se Městské slavnosti v Dě?íně konají v květnu.Více...
© 2008 WebActive s.r.o.