Aktuality
CZ > Aktuality > Úřední deska Euroregionu Labe

Úřední deska Euroregionu Labe

 

 

Rozhodnutím Rady EL bylo odloženo konání XXX. Sněmu EL 2020 na neur?ito. Zároveň Rada EL rozhodla, že bude ke schválení rozpo?tu EL 2020 využito ustanovení stanov DSO EL o oběžném řízení

Podklady pro XXX. Sněm Euroregionu Labe - 2020, Ústí nad Labem


Informace pro ?lenské obce DSO EL ohledně vlivu na řízení a ovládání (v %) a podílu na základním kapitálu (v %) v roce 2020 - konsolidace

(vyvěšeno 19.12.2019)


Podklady pro XXIX. Sněm Euroregionu Labe - 28. března 2019, Ústí nad Labem

Zasedání XXIX. Sněmu EL se koná dne 28.3.2019, v Ústí nad Labem pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubení?ka.


Informace pro ?lenské obce DSO EL ohledně vlivu na řízení a ovládání (v %) a podílu na základním kapitálu (v %) v roce 2019 - konsolidace

(vyvěšeno 15.12.2018)


Podklady pro XXVIII. Sněm Euroregionu Labe - 28. března 2018, Ústí nad Labem

(vyvěšeno dne 1.3.2018)

Usnesení XXVIII. zasedání Sněmu Euoregionu Labe ze dne 28. března 2018.

Zápis ze zasedání XXVIII. Sněmu Euroregionu Labe , který se konal dne 28. března 2018 na Krajským úřadě Ústeckého kraje pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubení?ka.


Informace pro ?lenské obce DSO EL ohledně vlivu na řízení a ovládání (v %) a podílu na základním kapitálu (v %) v roce 2018 - konsolidace

(vyvěšeno 3.1.2018)


Podklady pro XXVII. Sněm Euroregionu Labe - 21. března 2017, Ústí nad Labem

(vyvěšeno dne 16.2.2017)

Zápis ze zasedání XXVII. Sněmu Euroregionu Labe konaného dne 21.3. 2017, kde bylo schváleno navýšení ?lenského příspěvku na 4,- K?/ 1 obyvatel


Podklady pro XXVI. Sněm Euroregionu Labe - 29. března 2016, Ústí nad Labem 

(vyvěšeno dne 29.3.2016)


Podklady pro XXV. Sněm Euroregionu Labe - 24. března 2015, Ústí nad Labem

(vyvěšeno dne 24.2.2015)


Podklady pro XXIV. Sněm Euroregionu Labe - 10. dubna 2014, Ústí nad Labem

(vyvěšeno dne 17.3.2014)

Zápis ze zasedání XXIV. Sněmu Euroregionu Labe konaného dne 10. dubna 2014, kde bylo schváleno navýšení ?lenského příspěvku na 3,- K?/ 1 obyvatel.


Informace pro ?leny o podílu na financování DSO Euroregionu Labe (20. 11. 2013)

Procentní podíl na financování DSO EL

Výkaz zisku a ztrát DSO EL

Aktuální Stanovy DSO Euroregion Labe po změnách schválených Sněmem EL dne 9.4.2013


Podklady pro XXIII. Sněm Euroregionu Labe - 9. dubna 2013, Ústí nad Labem

(vyvěšeno dne 21.3.2013)


Podklady pro XXII. Sněm Euroregionu Labe - 27. března 2012, Ústí nad Labem

(vyvěšeno dne 12.3.2012)


Podklady pro XXI. Sněm Euroregionu Labe - 5. dubna 2011, Ústí nad Labem

(vyvěšeno dne 11.3.2011)


Podklady pro XX. Sněm Euroregionu Labe - 6. dubna 2010, Ústí nad Labem

(vyvěšeno dne 15.3.2010)

Euroregion Labe DSO (EL), Velká Hradební 8, CZ - 40001 Ústí nad Labem, IČO: 44225946, registrovaný u KÚ ÚK pod ?íslem: S-02-92-VV.


ZPR?VA O AUDITU Spole?ný fond malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe, ?íslo auditu: ETC SN-CZ/2017/O/002

Informace pro ?lenské obce DSO EL ohledně vlivu na řízení a ovládání (v %) a podílu na základním kapitálu (v %) v roce 2020 - konsolidace

© 2008 WebActive s.r.o.