Aktuality
CZ > Aktuality

Aktuality

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56] 

( 05.03.2014 )
Ženy v Evropě i nadále odpracují ro?ně 59 dnů „zdarma“ – vyplývá z nejnovějších údajů, které dnes zveřejnila Evropská komise. Rozdíl v odměňování žen a mužů – tj. průměrný rozdíl mezi hodinovou mzdou žen a mužů v celém hospodářství – se v posledních letech takřka nezměnil a udržuje se na úrovni kolem 16 % (stejně jako před rokem je to 16,4 %). Nejnovější ?ísla znamenají, že Evropský den rovného odměňování připadá již druhým rokem na 28. února. Tato celoevropská událost vyzna?uje v novém kalendářním roce datum, od kterého za?nou být ženy ve srovnání s muži za svou práci skute?ně placeny.Více...
( 04.03.2014 )
5. března 2014

Česko-německá obchodní a průmyslová komora organizuje dne 5. března 2014 v Praze odborný seminář "Výzkum a vývoj v daňových a ú?etních souvislostech". Cílem semináře je seznámit ú?astníky s reálnými možnostmi snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpo?tu na výzkum a vývoj.Více...
( 04.03.2014 )
Uzávěrka: 7. března 2014, seminář 11. března 2014 - Praha

Česko-německá obchodní a průmyslová komora organizuje dne 11. Března 2014 v Praze odborný seminář "Sociální pojištění v ČR - zvláštnosti a možné dávky ve srovnání s Německem". Ú?ast v systému sociálního zabezpe?ení je pro zaměstnance i zaměstnavatele povinností, která navíc stojí nemalé finan?ní prostředky. Tento seminář se proto zaměří na to, které dávky je možné v případě potřeby ?erpat a jak dosáhnout dostupných výhod z daného systému.Více...
( 04.03.2014 )
Uzávěrka: 30. dubna 2014; akce: 13.05.2014 - Praha

Dne 13. května 2014 pořádá Česko-německá obchodní a průmyslová komora konferenci „Energetická efektivita budov“, jejíž cílem je výměna znalostí a zkušeností mezi ?eskými a německými odborníky a navázání obchodních kontaktů mezi spole?nostmi z obou zemí.Více...
( 26.02.2014 )
Mateřská školka v Terezíně, která byla v loňském roce postižena záplavami, obdržela od Rotary Clubu z Německa finan?ní dar ve výši 10 000 EUR.Více...
( 24.02.2014 )
Ve ?tvrtek 20. 2. 2014 proběhl v muzeu města Ústí nad Labem workshop věnovaný rozvoji a využití energie z biomasy v EEL Zájemci o podrobné informace naleznou již brzo na tomto místě všechny prezentace, které jsou momentálně v překladu.Více...
( 11.02.2014 )
Nová Studie rozvoje ?esko-saského příhrani?íVíce...
( 06.02.2014 )
Soubor lidové architektury v Zubrnicích Vás zve na tradi?ní Zubrnický masopust, který se koná v sobotu 22.2.2014 od 9,30 v Zubrnicích.Více...
( 30.01.2014 )
SKI areál pro letošní sezonu uvedl do provozu minulý týden seda?kovou lanovku.Více...
( 27.01.2014 )
Dne 21.1.14 se uskute?nil audit hospodaření EL pod vedením paní Ing. Blanky Vorlí?kové. Výsledek auditu byl kladný, nebyly zjištěny žádné nedostatky.Více...
© 2008 WebActive s.r.o.