Aktuality
CZ > Aktuality

Aktuality

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56] 

( 22.02.2010 )
Lokální řídící výbor Euroregionu Elbe / Labe schválil cca 189.770 Euro
pro ?esko-německé záměry

V pátek, dne 19. února 2010, na zasedání ?esko-německého Lokálního řídícího výboru Euroregionu Elbe/Labe v Dráž?anech bylo rozhodnuto o dalších přeshrani?ních malých projektech v rámci Programu Cíl 3.Více...
( 10.02.2010 )
Uzávěrka 25. 02.2010

Chcete se nau?it identifikovat hlavní kulturní rozdíly mezi Čechy a Němci, které se promítají do každodenní komunikace a spolupráce na pracovišti?Více...
( 09.02.2010 )
Dne 19.02.2010 se bude konat další řádné zasedání ?esko-německého Lokálního řídícího výboru Euroregionu Elbe/Labe, na němž bude rozhodováno o podpoře 7 ?eských a 9 německých projektů.Více...
( 05.02.2010 )
8. 1. – 14. 2. 2010
- putovní výstava "Zapomenutí hrdinové"
22. 1. – 14. 3. 2010
- výstava v rámci projektu "audiostezky Teplice" - nau?né stezky "Teplice na vlastní kůži"Více...
( 19.01.2010 )
Ve středu 13. a ve ?tvrtek 14. ledna skládalo patnáct studentů Gymnázia dr. Václava Šmejkala na Severní Terase náro?nou ústní zkoušku na Německý jazykový diplom II. stupně. Tento diplom držitelům umožní jednak studium na jakékoliv vysoké škole v německy mluvících zemích, navíc díky němu nemusejí své jazykové znalosti prokazovat studenti i na některých ?eských vysokých školách.Více...
( 12.01.2010 )
Nadace Robert Bosch Stiftung zve do Německa dvanáct absolventů VŠ ze střední a východní Evropy k třináctiměsí?nímu programu kvalifikace v kulturním managementu.Více...
( 11.01.2010 )
Nová dráha vedoucí trojúhelníkem zemí Německo, Česká republika a Polsko potřebuje nové jméno. Dejte volnost své kreativitě a zú?astněte se soutěže pro nalezení jména! Staňte se patronem jména a vyhrajte skvělé ceny!Více...
( 04.01.2010 )
Z důvodu velkého úspěchu je mimořádná aktuální dvojjazy?ná výstava k ?esko-německému kultovnímu filmu "Tři oříšky pro Popelku" na barokním zámku Moritzburg prodloužena do 28. února 2010.Více...
( 12.12.2009 )
( 11.12.2009 )
Přihlášky do 28. února 2010

V rámci programu „Theodor-Heuss-Kolleg“ Nadace Roberta Bosche a spolku MitOst e.V. mohou se 18- až 25-letí z 30 zemí, mezi jiným, z Německa, z Rakouska, ze Švýcarska, veškerých zemí střední, východní a jižní Evropy, z Ruska, centrální ?zie, jižního Kavkazu a Turecka přihlásit do 28. února 2010 na jeden z pěti 13-denních seminářú, které se uskute?ní v ?ervenci a srpnu 2010. Ať spole?enské vzdělávání, sociální nebo kulturní angažmá může být tématem nově vyvinutého projektu.Více...
© 2008 WebActive s.r.o.