Aktuality
CZ > Aktuality

Aktuality

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56] 

( 07.05.2015 )
Ve středu 6.5. proběhlo na zámku Weesenstein zasedání spole?né Rady EEL.Více...
( 23.04.2015 )
Na v?erejším zasedání ?esko-německé odborné pracovní skupiny kultura, školství, sport a sociální záležitosti Euroregionu Elbe/Labe představila paní Maria Obenaus správu uměleckých sbírek na Technické univerzitě v Dráž?anech. Informovala o odborném dohledu na kulturní památky univerzity. Veškeré umělecké předměty jsou rozděleny do více jak 40 sbírek. Úkolem správy je také prezentace jednotlivých předmětů ?i celých sbírek na veřejných výstavách.
V dalším průběhu zasedání pak ú?astníci dostali stru?ný přehled k novému tematickému zaměření odborné pracovní skupiny. Od podzimního zasedání bude oblast kultury spojena s tématem cestovního ruchu.Více...
( 15.04.2015 )
V pondělí 13. dubna proběhlo jednání na Krajském úřadu Ústeckého kraje, na kterém zástupci obou euroregionů poděkovali panu Rybákovi za dosavadní podporu ze strany ÚK.Více...
( 07.04.2015 )
Přihlášení do 31.5.2015

Jaro pomalu za?íná a s ním i přípravy na 16. symposium Proudění-Strömungen v Řehlovicích. Takže máte jedine?nou příležitost, jak se sympozia (znovu)zú?astnit. Kromě ?esko-německého spolupoznávání je zvoleno umělecky zajímavé téma: mlha. Pro orientaci a dezorientaci, šťourání ?i zahalování a mlžení naleznete více informací v příloze.Více...
( 02.04.2015 )
Téma roku „Hranice spojuje!“ vzbudilo velký zájem

(Praha) Celkem 203 nových partnerských projektů za 25,3 milionu korun získalo podporu na úterním a střede?ním pražském zasedání správní rady Česko-německého fondu budoucnosti (ČNFB). Schválené finan?ní prostředky zamíří na projekty z nejrůznějších oblastí ?esko-německé spolupráce – od kultury přes mládež až po odborné konference ?i publikace.

V rámci tématu roku s názvem „Hranice spojuje!“ Fond podpoří 18 projektů ve výši 2,3 milionu korun. „Jsme rádi, že naše nové téma roku vzbudilo velký ohlas. Ob?as se zapomíná, že spole?né aktivity Čechů a Němců v pohrani?í stále nejsou všude tak úplně samozřejmé. Přitom právě iniciativy, které umožňují lidem žijícím podél hranice lépe se poznat ?i řešit spole?né problémy, tvoří jeden z pilířů našich dobrých vztahů,“ říká Kristina Larischová, která byla v rámci pravidelného střídání mezi ?eskou a německou stranou zvolena předsedkyní správní rady.Více...
( 25.03.2015 )
V úterý 24. března 2015 proběhlo již XXV. zasedání Sněmu EL. Na zasedání bylo kromě běžných záležitostí projednáno zvolení nové Rady Euroregionu Labe.Více...
( 19.02.2015 )
Rada EL na svém zasedání 19.2.2015 rozhodla o termínu zasedání Sněmu EL v roce 2015.Více...
( 27.01.2015 )
Zdvořilostní formy, první sloví?ka a ?eská kultura, sport, spole?nost a zábava - náš mini kulturní a jazykový kurz „Česky za 100 vteřin“ přináší pochopení - rodinný online kurz pro všechny německé rodilé mluv?í, kteří chtějí během 40 mini kurzů poznat Česko. Jedná se o projekt, který byl finan?ně podpořen v rámci programu EU - Cíl 3. Podívejte se na stránky:www.100sekunden.eu.Více...
( 19.01.2015 )
Prostory kruhové budovy starého plynojemu v dráž?anské městské ?tvrti Reick jsou využívány pro neobvyklé panoramatické podívané. Nové monumentální 360° panorama „DR?ŽĎANY 1945“ berlínského umělce Yadegara Asisiho zachycuje Dráž?any zni?ené bombardováním v únoru 1945. Panoramatický pohled, který se otevírá z 15 metrů vysoké vyhlídkové terasy nabízí v měřítku 1:1 pohled na rozsah zdrcujícího bombardování města před 70 letyVíce...
( 15.01.2015 )
Gymnázium Friedricha Schillera v Pirně zve všechny zájemce bilingvního studia na Den otevřených dveří a to v pátek, dne 30. ledna 2015 od 14.00 do 18.30 hod.Více...
© 2008 WebActive s.r.o.