Aktuality
CZ > Aktuality > 25 let EEL

25 let EEL

Dampflok (Foto: Tonda Šavel)V euforii konce studené války byl založen  v roce 1992 na pomezí Saska a České republiky Euroregion Elbe/Labe. Zakladatelé stanovili od po?átku hlavní úkol Euroregionu odbourávání hranic a překážek mezi státy, ale taky mezi lidmi v jejich hlavách. Vše za pomoci lepšího vzájemného poznání, porozumění a spolupráce mezi Němci a Čechy.

Přesně v den 25. narozenin Euroregionu tedy v sobotu dne 24. 6. 2017 oslavíme toto jubileum. Za ú?asti řady hostů projedeme Euroregionem v historické parní lokomotivě. Symbolicky tím chceme veřejnosti z Čech i Saska poskytnout další možnost spolu hovořit, informovat o přeshrani?ních aktivitách v uplynulých letech, ukázat známá, ale i méně známá místa v Euroregionu a v neposlední řadě také seznámit veřejnost s naší ?inností.

K 15. 5. 2017 byla uzavřena možnost zú?astnit se soutěže o dvě jízdenky. Během pondělí dojde k losování a výherci budou informováni mailem!!!!!!!!!!!! 

© 2008 WebActive s.r.o.