Aktuality
CZ > Aktuality

Aktuality

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56] 

( 06.09.2010 )
Lokální řídící výbor Euroregionu Elbe/Labe potvrdil přibližně 76.470 Euro pro ?esko-saské projekty.

Na zasedání ?esko-německého Lokálního řídícího výboru Euroregionu Elbe/Labe, které se uskute?nilo dne 3. září 2010 v budově Magistrátu města Ústí nad Labem, bylo v rámci programu Cíl 3 rozhodnuto o podpoře 6 přeshrani?ních projektů s celkovým objemem dotace přibl. 76.470 Euro.Více...
( 01.09.2010 )
30.9. - 3.10.2010

Každoro?ně pořádá Tandem Regensburg konferenci pro německá sdružení aktivní v ?esko-německé spolupráci mládeže. Letos poprvé neproběhne konference v Německu, ale v Praze.Více...
( 25.08.2010 )
Nově založený umělecký spolek „Kunstverein zu Bärenstein“, který plánuje realizaci výstav, koncertů, workshopů jakož i mezinárodního venkovského uměleckého festivalu „urart (prazpůsob)“ hledá ?eského partnera.Více...
( 18.08.2010 )
Přihlášení možné ihned

Letošní odborná konference evropské sítě a mobility POLIS se uskute?ní ve dnech 25. a 26. listopadu 2010 v Dráž?anech.Více...
( 18.08.2010 )
Chcete se přestěhovat do jiné země v Evropské unii, možná chcete studovat, pracovat, doprovázet svého partnera nebo si užívat života v penzi? Nebo možná chcete v jiném ?lenském státě EU za?ít podnikat nebo prodávat své výrobky ?i služby? Všichni ob?ané, podnikatelé a obchodní spole?nosti, kteří se setkají s problémem nesprávné aplikace práva EU veřejnými institucemi, by měli věděti, že se v takovýchto případech mohou obrátit na SOLVIT.Více...
( 17.08.2010 )
Svaz cestovního ruchu připravuje souhrn nabídek v Česku a Sasku

Německé Sdružení cestovního ruchu Stříbrné Krušnohoří (Tourismusgemeinschaft Silbernes Erzgebirge) chce ještě v tomto roce vydat Průvodce sasko-?eským Krušnohořím.Více...
( 17.08.2010 )
V polovině ?ervence otevřela neformální Justi?ní rada a minister vnitra v Bruselu za přítomnosti saského tajemníka soudu Dr. Wilfried Bernhardta elektronický justi?ní portál EU.Více...
( 13.08.2010 )
30.08.2010, 19:00 hod. - Pražský literární dům - Je?ná 11, 120 00 Praha 2

Martin Becker bude ?íst ze svého souboru povídek „Ein schönes Leben“ (Krásný život), vydaného v roce 2007.Více...
( 10.08.2010 )
20. 8. - 3. 9. 2010

Německý spolek Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa (GFPS) e. V. pořádá v tomto roce již ?tvrtý Česko-německý jazykový kurz GFPS.Více...
( 09.08.2010 )
Evropská komise vyzývá veřejné a soukromé organizace, jejíž hlavní ?innost spadá do oblasti kultury (kulturní a tvůr?í oblasti), a které mají své sídlo v jedné ze způsobilých zemí (?lenské státy EU, země EHP, kandidátské země na ?lenství v EU) k předkládání návrhů na projekty pro získání dota?ních prostředků z programu KULTURA (2007-2010).Více...
© 2008 WebActive s.r.o.