Aktuality
CZ > Aktuality

Aktuality

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56] 

( 23.03.2011 )
Projekt Centra životního prostředí Dráž?any a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s Vysokou školou technickou a ekonomickou v Dráž?anech. V rámci malého projektu sestaví spole?ně studenti krajinné architektury z UJEP Ústí nad Labem a z HTW Dráž?any návrhy na úpravu veřejně přístupné plochy v budoucím zahrádkářském parku u ulice Hansastraße v Dráž?anech. Dne 18. března se v Dráž?anech uskute?nilo první setkání ?eských a německých studentů.Více...
( 23.03.2011 )
První projektový den 31. března 2011 v Dráž?anech

Spole?ný projekt Centra životního prostředí Dráž?any a Gymnázia, SOŠ a SOU Litoměřice za spoluú?asti ESB mediencollege Dráž?any.První projektový den se uskute?ní 31. března v Dráž?anech. Čeští a něme?tí studenti budou kamerou dokumentovat práci lidí v labském údolí a povedou s nimi rozhovory.Více...
( 15.03.2011 )
Informa?ní síť EUROPE DIRECT Česká republika a Zastoupení Evropské komise v ČR vyhlašují znalostní soutěž „EUROTIME 2011“ pro věkové kategorie – 0 - 14 let a 15 - 99 let.Více...
( 14.03.2011 )
O?ekávání a dopady pro krušnohorský region
19. dubna 2011 od 10.00 do 14.30 hod. v Bärensteinu (v Krušných horách)

1. května 2011 dojde k vytvoření úplného volného pohybu pracovníků a služeb. Odborové svazy v Evropě i v pohrani?ním regionu severních Čech a Saska tento krok vítají, ale zároveň kritizují, že se po politické stránce nepodařilo zajistit, aby se v Německu zabránilo zaměstnávání pracovníků za dumpingové mzdy, a to bez ohledu na jejich původ, například formou zavedení všeobecné zákonné minimální mzdy s platností pro území celého Německa.Více...
( 14.03.2011 )
Pro zájemce prohlíkdky Semper-opery v Dráž?anech je nyní k dispozici dvojjazy?ná ?esko-německá brožura.Více...
( 14.03.2011 )
( 08.03.2011 )
Od 1. května 2011 platí v 25 z 27 ?lenských států Evropské unie (s výjimkou Bulharska a Rumunska) neomezený volný pohyb pracovníků v EU. Odborové svazy v Evropě volný pohyb pracovníků v zásadě vítají. Také zaměstnanci by měli profitovat z výhod integrující se Evropy stejně jako firmy. Volný pohyb však neznamená, že bychom už měli skute?ný evropský trh práce s jednozna?nými pravidly pro zaměstnavatele i zaměstnance. Tato pravidla jsou však nezbytně nutná v zájmu ochrany zaměstnanců před zneužíváním.Více...
( 22.02.2011 )
Také v tomto roce se nabízí příležitost pro studijní cestu, pro seznámení se s dvěma evropskými metropolemi světového formátu ze specifického umělecko-historického hlediska: „Jugendstil. Kulturně-historické toulky po Praze a Vídni.“Více...
( 22.02.2011 )
Z důvodu velké poptávky nabízí Semperova opera v Dráž?anech prohlidky v ?eském jazyce pro individuální návštěvniky v následujících termínech:Více...
( 08.02.2011 )
Lhůta na zaslání žádosti 30. ?erven. 2011

Německý spolkový sněm Vás zve spole?ně se Svobodnou univerzitou Berlín, Humboldtovou univerzitou Berlín a Technickou univerzitou Berlín k Mezinárodnímu stipendijnímu pobytu v parlamentu (IPS) na pět měsíců do Berlína.Více...
© 2008 WebActive s.r.o.