Dota?ní programy
CZ > Dota?ní programy > Další dota?ní programy

Další dota?ní programy

Kromě programu Cíl 3 a Regionální ?innosti existuje samozřejmě velký po?et jiných evropských a národních podpůrných programů. Další odkazy a informace najdete na níže uvedených internetových odkazech.

Strukturální podpora:

V ČR byla zřízena jedna centrální stránka, kde se nacházejí veškeré informace o dotacích financovaných z fondů EU
www.strukturalni-fondy.cz

Dotace a granty Ústeckého kraje
www.kr-ustecky.cz

Podporování v rámci Evropské teritoriální spolupráce:

Cíl 3 ČR-Sasko
http://www.ziel3-cil3.eu/servlet/PB/menu/1037218_l11/index.html

INTERREG IV B (anglicky)
http://www.central2013.eu/

INTERREG IV C (anglicky)
http://www.interreg4c.net/

Mezistátní ČR-SRN podpora

Česko-německý fond budoucnosti
http://www.fondbudoucnosti.cz/Default.aspx?lang=cz

Koordina?ní centrum ?esko-německých výměn mládeže

© 2008 WebActive s.r.o.