Dota?ní programy
CZ > Dota?ní programy > 2014-2020 Program přeshrani?ní spolupráce

Program přeshrani?ní spolupráce 2014-2020 ČR-Sasko

Jsou spuštěny nové internetové stránky Programu EU na podporu přeshrani?ní spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko. K dispozici je Programový dokument. V sou?asné době jsou již k dispozici veškeré dokumenty potřebné k předložení žádosti o finan?ní podporu projektu na stránkách programu. (Spole?ný realiza?ní dokument, portál žádosti, přílohy)

© 2008 WebActive s.r.o.