Dota?ní programy
CZ > Dota?ní programy > Regionální ?innost

Regionální ?innost

Regionální ?innost je program Svobodného státu Sasko pro podporování akcí a projektů regionální přeshrani?ní spolupráce.
Cílem je pé?e a zintenzivnění a pé?e kontaktů mezi saskými a ?eskými komunami, spolky, školami atd. v rámci euroregionů prostřednictvím finan?ní pomoci. To platí pro opatření, které nezískají podporu v rámci programu Cíl 3.

Výše dotace ?iní až 1.500 EUR.

Následující opatření mohou být podpořeny:

- semináře, konference, sympozia;
- kulturní a sportovní akce, výstavy, workshopy;
- setkávání komunálních politiků;
- zhotovení informa?ního materiálu a publikace.

Příjemcem podpory může být: komunální spole?enstvo jako např. saské euroregiony, saské spolky, saské svazy, saské komunální korporace veřejného práva, saské vzdělávací zařízení a církve se sídlem v saské ?ásti euroregionu.

Žádost se podáva v písemné a elektronické formě u Vládního prezídia v Dráž?anech, referát 21B.
Více informací naleznete zde (německy).

© 2008 WebActive s.r.o.