Dota?ní programy
CZ > Dota?ní programy > 2007-2013 Cíl 3 velké projekty

Cíl 3

Program Cíl 3 je nový dota?ní program pro přeshrani?ní spolupráci mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou. Tento program navazuje na dosavadní podpůrný program Spole?enské iniciativy EU INTERREG III A, který byl ukon?en v prosinci 2006.

Nové dota?ní období strukturálních fondů Evropské unie bylo teoreticky zahájeno 1. ledna 2007. Až do 31. prosince 2013 mohou získat projekty nejrůznějšího charakteru finan?ní podporu z prostředků EU.

Nadřazeným cílem programu je vytváření a realizace přeshrani?ních hospodářských, sociálních a ekologických aktivit s dlouho působícím teritoriálním rozvojem pro sasko-?eskou pohrani?ní oblast.

Abyste pro realizaci přeshrani?ního záměru získali dotaci z Programu Cíl 3, je nutné splnit následující základní kritéria:

- na spole?ném projektu se podílí z každé zemi alespoň jeden partner;

- jeden z projektových partnerů převezme jako tzv. lead-partner vedoucí roli a tím i odpovědnost za realizaci spole?ného přeshrani?ního projektu;

- partneři splní minimálně dva z těchto ?tyř požadavků:

o spole?ná příprava, resp. plánování projektu;
o spole?ná realizace projektu;
o spole?ný personál projektu;
o spole?né financování projektu.

Detailní informace k programu Cíl 3 v?etně všech aktuálních dokumentů najdete na stránkách pro strukturální fondy nebo přímo na stránkách Spole?ného technického sekretariátu Programu Cíle 3 ČR - Sasko.

© 2008 WebActive s.r.o.