Aktuality
CZ > Aktuality > Seznam ?lánků > Zasedání Lokálního řídícího výboru FMP Interreg V A v EEL

Zasedání Lokálního řídícího výboru FMP Interreg V A v EEL

Dne 29.11.2019 se uskute?nilo na ?eské straně ve městě Chlumec další spole?né zasedání Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů Interreg V A v Euroregionu Elbe/Labe. Zástupci ?eské a saské strany hodnotili celkem 12 projektových žádostí. Jedna německá žádost schválena nebyla, 11 projektových žádostí bylo schváleno o celkové dota?ní podpoře 3,49 mil. K?. Celkem bylo doposud schváleno 191 projektů v celkovém finan?ním objemu 57,86 mil. K?, z toho bylo schváleno 98 ?eských projektů ve výši 27,76 mil. K?.

Další letošní LŘV se bude konat dne 20.03.2020 na německé straně.

 

© 2008 WebActive s.r.o.