O nás
CZ > O nás > Založení

Založení

EEL byl založen 24. ?ervna 1992. Tomuto základacímu aktu předcházely konstituce 2 komunálních sdružení. Na ?eské straně byl původně založen „Klub Euroregionu Labe“(od r. 2002 Euroregion Labe) a na saské straně „Komunální spole?enství Euroregion Horní Polabí/Východní Krušnohoří e.V.“. Tímto se spojila města, obce, okresy Severních Čech a Sakého Švýcarska a další ?ásti Dolního Polabí stejně jako Východního Krušnohoří, aby spole?ně realizovali myšlenku porozumění, vzájemné spolupráce a přeshrani?ního rozvoje ve všech oblastech spole?enského života.

V rámci Euroregionu Elbe/Labe (EEL) bylo na po?átku založeno 7 odborných pracovních skupin (OPS - regionální rozvoj, hospodářský rozvoj/cestovní ruch, doprava a hrani?ní přechody, životní prostředí a ochrana přírody, zdravotnictví a sociální záležitosti, kultura/vzdělávání/sport a ochrana před katastrofami). Zakládající konference EEL schválila také „Rámcovou dohodu“ a první úvahy o spole?ném regionálním přeshrani?ním rozvoji, tedy důležité dokumenty pro rozvoj spole?né přeshrani?ní spolupráce. Tyto dokumenty ukazovaly představu o spole?né přeshrani?ní spolupráce na komunální a regionální úrovni. Již od svého založení se EEL snaží vytvářet síť přeshrani?ní spolupráce ve všech oblastech komunálních a regionálních kompetencí. EEL je platformou, spojovacím ?lánkem a koordinátorem mezi Saskem a Severozápadními Čechami. S přijetím České republiky do EU 1. května 2004 a s přistoupením do Schengenského prostoru byla zahájena další etapa přeshrani?ní spolupráce EEL.

© 2008 WebActive s.r.o.