O nás
CZ > O nás > Cíle a úkoly

Cíle a úkoly

Zřízení EEL a jeho orgánů mělo za cíl jasně představit ?innost a úkoly Euroregionu a zjednodušit regionální přeshrani?ní spolupráci. Tato spolupráce se zakládá na principech rovnoprávnosti při dodržení „Evropské rámcové dohody o přeshrani?ní spolupráci mezi územními správními celky“, která byla přijata roku 1980 Evropskou radou.

Během zakládajíci konference 24. ?ervna 1992 byly v Ústí nad Labem přijaty následující cíle a úkoly:

 1. Podpora spolupráce a rozvoje v těchto oblastech
  - regionální plánování
  - životní prostředí
  - podpora hospodářství a cestovního ruchu
  - výstavba infrastruktury
  - ochrana před živelnými pohromami a záchranářství
  - doprava
  - kultura, vzdělávání, sport, setkávání
  - zdravotnictví, sociální pé?e 
   
 2. Podpora snah a jednotlivých záměrů měst a obcí, které odpovídají rozvojovým cílům regionu 
   
 3. Podpora všech snah a opatření na komunální úrovni vedoucí k integraci České republiky do Evropské unie (tento cíl byl již splněn) 
   
 4. Podporovat všechny snahy a opatření na komunální úrovni. 
   
 5. Zastupovat regionální zájmy na příslušných úřadech a insitutucí, jakož i podporovat aktivity v rámci závazných mezinárodních smluv o regionální přeshrani?ní kooperaci.
© 2008 WebActive s.r.o.