Aktuality
CZ > Aktuality

Aktuality

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56] 

( 17.03.2020 )
Informace Spole?ného sekretariátu:Více...
( 05.03.2020 )
Euroregion Labe / Labe podporuje přeshrani?ní spolupráci mezi Saskem a Českou republikou již téměř 28 let. Na realizaci se podílí velký po?et aktivních lidí z NGO a komunální sféry i dalších institucí.
Všechni zájemci, kteří se chtějí dozvědět více o možné podpoře Euroregionu Elbe / Labe pro přeshrani?ní projekty, kteří hledají individuální rady ohledně navázání kontaktů nebo finan?ní podpory, jsou srde?ně zváni na informa?ní akci v Dippoldiswalde. Kdy?
Ve středu 25. března 2020 v 18:00 v kulturním zařízení Parksäle Dippoldiswalde, Dr.-Friedrichs-Straße 25, 01744 Dippoldiswalde.
Akce se také zaměří na další možnosti podpory přeshrani?ních projektů s Českou republikou a zodpoví vaše dotazy.
Pro lepší naplánování akce se prosím zaregistrujte, pokud máte zájem do 19.03.2020, paní Viera Richter na mail richter@elbelabe.eu nebo +49 351-48287815.Více...
( 25.02.2020 )
Máte zajímavý nápad na přeshrani?ní projekt? Hledáte v Sasku partnera pro tento projektový záměr?

Pokud ano, jsou pro Vás naąe workshopy to pravé! Poznejte další příznivce přeshrani?ní spolupráce, pora?te se se zkušenými koopera?ními partnery a spole?ně rozviňte nápady na nové – velké ?i malé projekty. V prioritních osách 3 vzdělávání a 4 partnerská spolupráce jsou pro nové projekty ještě finan?ní prostředky.

Workshopy jsou spole?nou iniciativou Spole?ného sekretariátu, euroregionů a krajů.Více...
( 18.02.2020 )
Tradi?ní setkání hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubení?ka a jeho spolupracovníků se zástupci Euroregionů Labe a Krušnohoří se uskute?nilo v úterý 18. února 2020 v Ústí na krajském úřadě.Více...
( 12.12.2019 )
( 06.12.2019 , Chlumec )
Dne 29.11.2019 se uskute?nilo na ?eské straně ve městě Chlumec další spole?né zasedání Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů Interreg V A v Euroregionu Elbe/Labe. Zástupci ?eské a saské strany hodnotili celkem 12 projektových žádostí. Jedna německá žádost schválena nebyla, 11 projektových žádostí bylo schváleno o celkové dota?ní podpoře 3,49 mil. K?. Celkem bylo doposud schváleno 191 projektů v celkovém finan?ním objemu 57,86 mil. K?, z toho bylo schváleno 98 ?eských projektů ve výši 27,76 mil. K?.

Další letošní LŘV se bude konat dne 20.03.2020 na německé straně.Více...
( 04.11.2019 )
přihláška do středy 06.11.2019

V sobotu 9.11., 30 let po pádu Berlínské zdi, ve 14:00 hod. se potká "Kofola s Rotkäppchen". Po?et ú?astníků je omezený a pokud se chcete zú?astnit našeho "retro kvízu" v Kulturním centru Řehlovice, přihlašte se prosím do středy 06.11. na adrese kc.rehlovice@gmail.com. Vstupné je zdarma, sou?ástí "kvízu" bude malé ob?erstvení a ochutnávka dřívějších produktů.
Projekt je sou?ástí Česko-německých dnů kultury ve spolupráci s Collegium Bohemicum.


zdroj:
Kulturní centrum Řehlovice
Na Statku 20
403 13 Řehlovice
+420 475 215 175
+420 775 233 318
www.kcrehlo.czVíce...
( 22.10.2019 )
Význam zelené a modré infrastruktury pro kvalitu života ve městechVíce...
( 16.10.2019 )
vernisáž pátek 25.10.2019, 19:30 – 21:30 hod., Runde Ecke - Adlergasse 12/Ecke Wachsbleichstraße, 01067 Dráž?any

Ve instalaci KulturDa?a navazují umělci Markus Hiesleitner a Franz Tišek na své předchozí projekty, které se zabývají prostorem a jeho socio-kulturní rolí. „Prostor“ se v jejich pojetí mění v sociální plastiku, jejíž forma se v proměňuje v ?ase a absorbuje vlastnosti soukromého a veřejného. Hlavním tématem instalace KulturDa?a v galerii Runde Ecke je vytvoření sociální plastiky Kulturního centra Řehlovice. Jako materiál v tomto případě umělcům bude sloužit prostor kulturního centra a umělecká díla, která zde dlouhodobě vznikají. Důležitou roli přitom bude hrát interpretace ?asu – toho, který probíhá nyní stejně jako toho budoucího.

hudba: Wildblumenblues by Dj Cramér www.headperfume.de
// 26.10.–22.11.2019 // po–pá 10–13 hod./ 16–20 hod.(kromě 31.10. a 20.11.)

Foto: Verena Seibt, Clea Stracke, The show must go on 2006 © Kulturní centrum RehloviceVíce...
( 10.10.2019 )
Dvoudenní workshop projektu Přeshrani?ní spolupráce pro rozvoj železni?ní dopravy Sasko – Česká republika zaměřený na geologický průzkum se uskute?nil 8. a 9. října.Více...
© 2008 WebActive s.r.o.