Service
EN > Service > Mini-Dictionary

Mini-Dictionary

English

Czech

Salutation & courtesy

Pozdravy a zdvořilosti

Hello!

Ahoj!

Good day!

Dobrý den!

Good morning!

Dobré ráno!

Good evening!

Dobrý ve?er!

Good bye!

Na shledanou!

Please

Prosím

Thank you

Děkuji

Excuse me! / Sorry!

Promiňte

Useful

Užite?né

Yes

Ano

No

Ne

How are you? (normally / polite form)

Jak se máš / máte?

Man / Woman

muž / žena

Come again?

Co prosím?

I don’t understand!

Nerozumím.

I can’t speak Czech.

Neumím ?eštinu.

Excuse me, what do you say?

Promiňte, co jste říkal?

I need an interpreter.

Potřebuji tlumo?níka.

Cheers!

Na zdraví!

I don’t know!

Nevím.

I am ...

Jsem...

My name is ...

Jmenuji se ...

I am pleased...

Těší mě.

That is ...

To je...

How much does it cost?

Kolik stojí?

Where is ..., please.

Kde je tady prosím ...

... Bank / exchange office / post office / fuelling station?

...banka / směnárna / pošta / benzinová pumpa?

What’s the time?

Kolik je hodin?

Help! / Attention!

Pomoc! / Pozor!

I take ...

Chtěl(a) bych...

Can you note it, please!

Napište mi to prosím!

We would like to pay!

Zaplatit prosím!

My phone number is ...

Moje telefonní ?íslo je...

Data

Čísla

One

Jeden

Two

dva

Three

tři

Four

?tyři

Five

pět

Six

šest

Seven

sedm

Eight

osm

Nine

devět

Ten

deset

Weekdays

Pracovní dny

Monday

pondělí

Tuesday

úterý

Wednesday

středa

Thursday

?tvrtek

Friday

pátek

Saturday

sobota

Sunday

neděle

Months

Měsíce

January

Leden

February

únor

March

březen

April

duben

May

květen

June

?erven

July

?ervenec

August

srpen

September

září

October

říjen

November

listopad

December

prosinec

© 2008 WebActive s.r.o.