O nás
CZ > O nás > Organizace > Komunální svazy

Komunální svazy

Saští a ?eští ?lenové jsou sdruženi v komunálním spole?enství (saská strana) a v dobrovolném svazku obcí (?eská strana). V těchto komunálních svazech jsou města, obce a okresy hrani?ních regionů jakož i saské hlavní město Dráž?any. Tyto dva svazy spole?ně vytvářejí přeshrani?ní zájmové sdružení Euroregion Elbe/Labe.

© 2008 WebActive s.r.o.