Aktuality
CZ > Aktuality > Seznam ?lánků > Setkání zástupců euroregionů EEL a ERK s hejtmanem Ústeckého kraje

Setkání zástupců euroregionů EEL a ERK s hejtmanem Ústeckého kraje

Tradi?ní setkání hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubení?ka a jeho spolupracovníků se zástupci Euroregionů Labe a Krušnohoří se uskute?nilo v úterý 18. února 2020 v Ústí na krajském úřadě.

Důležitým bodem jednání byl stav příprav nového dota?ního programu v oblasti přeshrani?ní spolupráce. K tomu byla vytvořena spole?ná pracovní skupina tvořená předsedy obou euroregionů, jejich zástupců a jednatelů. Za Ústecký kraj to budou zástupci odboru regionálního rozvoje.

Zástupci euroregionů poděkovali za podporu kraje a aktivní ú?ast pracovníků Krajského úřadu. Na setkání se představila nová jednatelka Euroregionu Krušnohoří Ing. Petra Kone?ná, která od 1. 4. 2020 vystřídá dlouholetého jednatele Mgr. Františka Bínu. S ním se za všechny rozlou?il hejtman Bubení?ek, poděkoval mu za dosavadní práci a předal mu medaili hejtmana Ústeckého kraje s pamětním listem.

© 2008 WebActive s.r.o.