Aktuality
CZ > Aktuality > Seznam ?lánků > Konference Česko-Saského projektu BIDELIN - 28. listopadu 2019

Konference Česko-Saského projektu BIDELIN - 28. listopadu 2019

Význam zelené a modré infrastruktury pro kvalitu života ve městech

Zelená a modrá infrastruktura, ekosystémové služby, klimatická změna, zelená města, kvalita života atd.

To jsou jen některé z pojmů, které v poslední době slýcháme ?ím dál ?astěji. Co znamenají tyto pojmy pro život ve městě? Jak důležitá je městská zeleň a vodní prvky pro kvalitu života obyvatel a pro biodiverzitu? Jaké jsou praktické zkušenosti měst v Česku a Německu? A jsou hodnoty městské přírody (ekosystémové služby) zohledňovány v souvislosti s úvahami o plánování rozvoje měst?

Na konferenci budou tyto a další otázky široce diskutovány.

Konference se koná v rámci Česko-Saského projektu BIDELIN (Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Dráž?an, Liberce a Dě?ína)

pozvánka s programem

© 2008 WebActive s.r.o.